Schravesande

 Genealogie -2-

Deze namen zijn nog te achterhalen, vandaar ook dat er in Rotterdam straten zijn genaamd “Arent van      ’s Gravesandestraat” en de “Noorwitstraat” .

Zo is ook de toevoeging “STORM” bekend – “Storm van s’Gravesande”. De verklaring hiervoor is de volgende: Er zijn in feite 4 familienamen, namelijk:

- ’s Gravesande

- Schravesande

- van ’s Gravesande

- Storm van ’s Gravesande

No. 1 ’s Gravesande is dus de originele Graaf van ’t Zand.

No. 2 Schravesande, omdat er voor ca. 1810 geen burgerlijke stand bestond (die werd omstreeks dat jaar door Napoleon ingevoerd) werden de namen geregistreerd door de kerkelijke instanties. Men werkte echter niet zo nauwkeurig als later bij de burgerlijke stand, zodoende werd er door een ’s Gravesande een kind aangegeven wat werd genoteerd als Schravesande, maar de afkomst blijft van de oorspronkelijke Graaf van ’t Zand.

No. 3 In ca. 1540 overleed Huygh Cornelisz Storm van ’s Gravezande. Kinderen van deze burgemeester noemden zich van ’s Gravesande. De kinderen van deze van ’s Gravesandes noemden zich Storm van ’s Gravesande.

No. 4 Storm van ’s Gravesande, deze kinderen hebben dus absoluut niets te maken met de oorspronkelijke Graaf. Het was vroeger wel meer de gewoonte om een dubbele naam te voeren. Het is nu in onze tijd officieel verboden, maar het wordt bij de reeds bestaande namen oogluikend toegelaten.

Zoals bijvoorbeeld “van de Wal-Bake”. Deze familie heet officieel “Bake” en zijn moeder “van de Wal”. Het is wel een feit dat al deze families uit de omgeving van Den Haag, Rijswijk en Delft komen.

De oorzaak dat de beroepsgenealogen aan de naam Schravesande zoveel aandacht besteed hebben komt voor uit het feit dat de stamboom van Mr. Pieter van Vollehoven (de man van Prinses Margriet) teruggaat tot ca. 1000 en er ook een ’s Gravesande in voorkomt. Bovendien was de 1e secretaris van Prins Willem van Oranje ook een  “ ’s Gravesande”.

Voor informatie betreffende de stamboom  http://gw4.geneanet.org/cschravesande

© SCHRAVESANDE.EU

Home Genealogie Genealogy Fotogalerij